Warunki przekazania 1% na CDE OPP

Warunki przekazywania 1%

1% podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2009 roku 1% podatku dochodowego mogą przekazać:

  • Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – PIT 28 w poz. 125, mają czas na zadeklarowanie przekazania 1% podatku tylko do 31.01.2016r.
  • Nie tylko przedsiębiorcy, ale i płacący podatek od najmu – PIT-36 w poz. 302,
  • Podatnicy podatku liniowego – PIT-36L – w poz. 105,
  • We wspólnym rozliczeniu rocznym małżonkowie – PIT-37 w poz. 123, 1% podatku liczony jest od łącznego podatku męża i żony,
  • Podatnicy osiągający przychody ze zbycia nieruchomości –  PIT-39 w poz. 58

Dodatkowo: Podatnik przekazujący jeden procent podatku ma prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres oraz cel szczegółowy na jaki przekazuje 1% podatku), jest to informacja dla organizacji pożytku publicznego, którą urząd skarbowy jej przekaże.

Zgodę na przekazanie tej informacji podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 126 – PIT-28, poz. 303 – PIT-36, poz. 106 – PIT-36L, poz. 124 – PIT-37, poz. 59 – PIT-38, poz. 52 – PIT-39 ).

Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w terminie do 31 lipca 2016 r. 1% podatku należnego na rzecz jednej, wybranej i wskazanej przez podatnika w PIT rocznym, organizacji pożytku publicznego.

Koszty przelewu są potrącane z 1% podatku.

Przekazywana kwota stanowi równowartość 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Numer KRS Caritas Diecezji Elbląskiej OPP: KRS 0000271874

Ważne: Nie można pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać ją z ministerialnego wykazu. Pomyłka oznacza nie złożenie wniosku. Przy oczywistych omyłkach w nazwie urzędy skarbowe będą zapewne rozpoznawać nazwy organizacji albo wzywać do poprawki (tak zapowiada Ministerstwo Finansów). Mogą jednak tego nie zrobić. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie (po 30 kwietnia 2013r.) nie dają prawa przekazania 1%, nawet, jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej.

baner_czerwony