Warunki przekazania 1% na Caritas

Warunki przekazywania 1%

Przekaż 1% dla Caritas Polska

Pragniemy zachęcić Państwa do przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska.

Jak przekazać 1% podatku dochodowego za rok 2019
na rzecz Caritas Polska:

Aby przekazać 1% podatku, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym

(PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach

numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Caritas Polska: 0000198645
oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

PIT-28 nr KRS w poz. 138 i kwota w poz. 139
PIT-28S nr KRS w poz. 102 i kwota w poz. 103

PIT-36 nr KRS w poz. 440 i kwota w poz. 441
PIT-36S nr KRS w poz. 118 i kwota w poz. 119
PIT-36L nr KRS w poz. 146 i kwota w poz. 147
PIT-36LS nr KRS w poz. 116 i kwota w poz. 117

PIT-37 nr KRS w poz. 132 i kwota w poz. 133
PIT-38 nr KRS w poz. 62 i kwota w poz. 63
PIT-39 nr KRS w poz. 48 i kwota w poz. 49

Można również uzupełnić rubrykę “Informacje uzupełniające” podając cel
i inne dane kontaktowe podatnika – wypełnienie tej rubryki nie jest obowiązkowe.

100% środków pozyskanych odpisu podatkowego 1%

przeznaczanych jest na deklarowaną pomoc.