Warsztaty z pomocy humanitarnej – Caritas Europa

21 i 22 czerwca w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska odbywały się warsztaty na temat pomocy humanitarnej organizowane przez Caritas Europa. Łącznie uczestniczy w nich prawie 40 przedstawicieli z 23 europejskich Caritas.

Uczestnicy zapoznawali się z głównymi zasadami dotyczącymi reagowania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza tych wymagających międzynarodowego zaangażowania i wsparcia ze strony Caritas Internationalis, która jest konfederacją niezależnych, krajowych Caritas. Znajomość międzynarodowych standardów umożliwia sprawne i profesjonalne działanie Caritas na całym świecie.

Standardy międzynarodowej współpracy Caritas obejmują cały cykl życia projektu, począwszy od przygotowania planu działań w sytuacji kryzysowej, poprzez analizę potrzeb, opracowanie apelu do społeczności międzynarodowej, precyzowanie działań projektowych, aż po rozliczenie i przygotowanie końcowego raportu z działań.

W warsztatach brali udział przedstawiciele Caritas z całej Europy, z krajów o bardzo różnej sytuacji – takich, które w dużej mierze udzielają pomocy innym regionom świata i takich, które w ostatnich latach potrzebowały wsparcia w reagowaniu na sytuacje kryzysowe. Jak powiedziała Liana Mkheidze, koordynator działań humanitarnych i rozwojowych w Caritas Gruzja, udział w międzynarodowych spotkaniach i znajomość standardów jest bardzo ważna, co w Gruzji odczuliśmy szczególnie podczas kryzysu spowodowanego wojną w 2008 roku.

Wiele uwagi poświęcono odpowiedniemu przygotowaniu działań w reakcji na katastrofę – czy to naturalną, jak powódź lub trzęsienie ziemi, czy zawinioną przez ludzi, jak konflikt zbrojny. Uczestnicy rozmawiali o konieczności wcześniejszego przygotowania struktur i personelu organizacji do reagowania na ewentualne sytuacje kryzysowe, a także o najlepszych metodach przeprowadzenia analizy sytuacji po katastrofie oraz analizy potrzeb osób bezpośrednio dotkniętych tragedią, co umożliwia dobre przygotowanie działań pomocowych. Kiedy wydarza się katastrofa, potrzebny nam bardzo jasny i prosty plan działania: kto, co, kiedy, jak ma robić – powiedziała Dijana Muzička z Caritas Bośnia i Hercegowina, opierając się na swoich doświadczeniach podczas powodzi na Bałkanach w 2014 roku.