SPRAWOZDANIE CDE 2018

 SPRAWOZDANIE  MERYTORYCZNE  Z  DZIAŁALNOŚCI

CARITAS  DIECEZJI  ELBLĄSKIEJ (CDE) i CDE ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2018

 1. Statutowa działalność długoterminowa
 2. Parafialne Zespoły Caritas – PZC

W roku sprawozdawczym pracowało prawie 90 Parafialnych Zespołów Caritas,  z ponad 600 wolontariuszkami i wolontariuszami. Przeprowadzono dla nich kilka spotkań formacyjno-informacyjnych  zarówno w Elblągu, jak i wyjazdowych w różnych częściach Diecezji Elbląskiej.

Cele spotkań pozostają niezmienne: osobisty kontakt z księżmi proboszczami i zespołami charytatywnymi, udzielanie  i wymiana informacji na temat pracy charytatywnej w ogóle i aplikowanej do lokalnych warunków, w oparciu o motywację chrześcijańską. Zachęca się PZC do np.: odwiedzania chorych, prowadzenia świetlic dla dzieci (działają w Morągu,  Tolkmicku, Żuławkach i Elblągu) i młodzieży, klubów seniora; organizowania imprez charytatywnych z okazji  Dnia Dziecka, festynów, parafiad, loterii, św. Mikołaja itd.; zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;  zbiórek żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej; kontynuacji programu Rodzina rodzinie – pomoc dla Syrii.  Duże znaczenie ma wymiana doświadczeń i dzielenie się pomysłami samych PZC.

 1. Szkolne Koła Caritas – SKC

Szkolne Koła Caritas to organizacja Kościoła Katolickiego, działająca na terenie szkoły, posiadająca swój Regulamin oraz Statut.  Celem jest  formacja dzieci i młodzieży  oraz zachęta i praktyczne nauczenie konkretnych działań pomocowych. SKC stwarzają szansę czynnego zaangażowania uczestników – często przyszłych wolontariuszy – pracy na polu parafialnym, społecznym, samorządowym. W roku 2018 działało 50 Szkolnych Kół Caritas. W sumie skupiają one 760 uczestników i 55 opiekunów. W czerwcu odbył się w Elblągu zlot SKC w tzw. Bażantarni, z udziałem 150 uczestników i opiekunów. Wrzesień przyniósł spotkanie opiekunów SKC z całej Diecezji Elbląskiej. Podsumowano dotychczasową pracę, podzielono się informacjami i zaplanowano kolejne działania wspólne. Szkoleniowe to spotkanie odbyło się w Sali św. Jana Pawła II CDE w Elblągu.

 1. Jadłodajnia Caritas Diecezji Elbląskiej

13 rok  jadłodajnia CDE przy ul. Zamkowej 17 w Elblągu, dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Elblągu  i udziałowi własnemu (rzeczowemu, materialnemu i pracy wolontariuszy), wydawała codziennie posiłki dla  ponad 90 osób w miesiącach styczeń – marzec oraz listopad –  grudzień. Zorganizowano także śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną, dodatkowo również z jadłodajnią prowadzoną w Elblągu przez parafię św. Rodziny.

 1. Kluby Seniora CDE: przy ul. Zamkowej 17 i Wiejskiej 5 w Elblągu

Obydwa Kluby kontynuowały dotychczasową działalność. W roku sprawozdawczym, dzięki pozyskanym dotacjom (Urząd Wojewódzki i Marszałkowski w Olsztynie, Caritas Polska), paleta zajęć była wzbogacona:  odbywały się zajęcia muzyczne, rękodzielnicze, komputerowe, kulinarne, kulturalne. Zorganizowano wzorem lat ubiegłych śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną, połączone z Mszą Świętą w kaplicy siedziby Caritas. Jesienią odbyło się spotkanie integracyjne obu klubów w Sali św. Jana Pawła II, przy ul. Mostowej w Elblągu. Również w roku sprawozdawczym zorganizowano wycieczki, w tym do Warszawy, Krakowa i Częstochowy. Ta dłuższa odbyła się dzięki programowi Jeronimo Martins Polska i Caritas Polska, w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski.

Wieloletnia działalność klubów pokazuje ogromną potrzebę społeczną istnienia takich miejsc spotkań.

 1. Poradnia Rodzinna CDE, ul. Zamkowa 17 w Elblągu

Dzięki dotacjom pozyskanym z Miasta Elbląga (mniejsza kwota niż rok wcześniej) i Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, świadczyła pomoc rodzinom i osobom indywidualnym. Na umowy zlecenia oraz umowy o pracy woluntarystycznej, Poradnia zatrudniała: psychologów-psychoterapeutów, mediatora, negocjatorów rodzinnych, pedagoga, familiologa, etyka-duszpasterza oraz policjanta, wyspecjalizowanego w sprawach przemocy domowej. Czynna była w środy od 16.00 do 18.00 (psycholog-psychoterapeuta i negocjator także w inne dni tygodnia)  w siedzibie głównej CDE. Część spotkań – ART i spotkania indywidualne – odbywała się dwa razy w tygodniu w budynku CDE, przy ul. Wiejskiej 5 w Elblągu.

Z fachowej, nieodpłatnej dla zainteresowanych  pomocy, skorzystało w roku sprawozdawczym blisko dwieście osób.

Numer telefonu komórkowego Poradni Rodzinnej CDE: 668 541 102.

Pracę kontynuowała Poradnia dla rodziców po utracie dziecka w obiekcie CDE, przy ul. Wiejskiej 5 w Elblągu. Dla osób korzystających – nieodpłatnie.

 1. Hortiterapia – ogród CDE przy ul. Zamkowej 17 w Elblągu

Ogród służył wybranym grupom, a przez cały sezon kilku osobom terapeutycznie, prócz pełnienia roli estetycznej dla miasta.

 1. Poradnia rehabilitacyjna rehabilitacja Seniora Victoria, ul. Wiejska 5, w Elblągu

Poradnia rehabilitacyjna świadczy usługi za niewielką odpłatnością, w zakresie: masaż ręczny całościowy lub parcjalny, masaż limfatyczny, magnetoterapia,  elektroterapia,  laseroterapia,  sollux,  UGUL, okłady ciepłe i zimne, gimnastyka i ćwiczenia usprawniające. Dostępność  od ręki.

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-15.00, z możliwością przedłużenia do 16.00. Numer telefonu komórkowego 735 032 420.

W roku sprawozdawczym wykonane poważne prace hydroizolacyjne w pomieszczeniach Seniory Victorii, zaś 2 stałych wolontariuszy CDE dbało o ogród przy budynku.

 1. Sala spotkań św. Jana Pawła II przy ul. Mostowej w Elblągu

Pomieszczenia oddane w lutym 2017 roku do użytku, były używane w ciągu całego okresu sprawozdawczego zgodnie z przeznaczeniem: dla celów CDE, diecezjalnych i parafialnych.

 1. Akcje coroczne
 2. Jałmużna wielkopostna

Rozprowadzono w Diecezji Elbląskiej 20 tysięcy skarbonek. Akcja ma zasięg ogólnopolski, koordynowany przez Caritas Polska. Zebrane ofiary pozostały  w całości do dyspozycji PZC i SKC, czy na działalność charytatywną prowadzoną przez parafie.

 1. Świece wielkanocne

W roku sprawozdawczym rozprowadzono prawie trzy tysiące świec wielkanocnych. Dokonało się to przez parafie, które zechciały wziąć udział w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

 1. 3. Dzień Dziecka

Stosując wypracowany od lat model, CDE uczestniczyła w zorganizowaniu Dnia Dziecka i festynów rodzinnych wraz z kilkoma zaangażowanymi parafiami naszej Diecezji, sprawiając radość kilkuset uczestnikom.

 1. Kolonie letnie Caritas Diecezji Elbląskiej Ośrodek Kolonijno-Formacyjny w

      Mikoszewie, Mikoszewo, ul. Wiślana 20, 82-1-3 Stegna

W miesiącach czerwiec – sierpień zorganizowano w Ośrodku CDE w Mikoszewie wypoczynek dla  375 dzieci, w tym 60 dzieci polonijnych z Litwy. Było to możliwe dzięki pozyskanym dotacjom z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Gdańsku, miasta Elbląga i Senatu RP (dzieci polonijne). Oczywiście niezbędny był znaczny wkład własny: finansowy, rzeczowy i w postaci pracy wolontariuszy (fachowej kadry kolonijnej), którym składamy serdeczne: Bóg  zapłać!

Napawa troską coraz trudniejsze pozyskiwanie wolontariuszy dla pracy wychowawczej w okresie letnim.

 1. Święty Mikołaj

8 grudnia, w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu, odbyły się trzy przedstawienia dla 1000  dzieci i osób niepełnosprawnych (10.00, 11.30 i 13.00). Autorski znakomity spektakl przygotowali i odegrali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, bawiąc zebraną publiczność. Na zakończenie każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami

Dziękujemy wszystkim sponsorom i wolontariuszom, dzięki którym mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach dzieci, a także towarzyszących im dorosłych.

 

 1. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDPD)

We wszystkich parafiach Diecezji Elbląskiej rozprowadzano świece powyższej ogólnopolskiej akcji. Zamówiono  ponad 34.000 sztuk. Jak w roku ubiegłym, prócz dobrej prezentacji w parafiach, ogromną rolę odegrała ogólnopolska kampania medialna promująca tę akcję Caritas.

Ofiary z WDPD przeznaczane są m.in. na wypoczynek dzieci z ubogich rodzin Diecezji Elbląskiej  oraz pozostałą działalność statutową CDE. Część pozyskanych środków pozostaje do dyspozycji parafialnych zespołów charytatywnych,   SKC, oraz   Caritas Polska (10 groszy od świecy), która finansuje z tych ofiar różne pomocowe akcje międzynarodowe.

 1. Karty „Biedronki” Na codzienne zakupy

Dzięki Jeronimo Martins Polska i Caritas Polska wdrożono program pomocowy dla najbiedniejszych osób w Diecezji Elbląskiej, według regulaminu wypracowanego przez oba podmioty prawne. Program dedykowany był osobom starszym z małych miejscowości, wsi i osiedli. W oparciu o wywiad środowiskowy w parafiach  wręczono 120 kart zakupowych o łącznej wartości 240.000,00 zł, dzięki którym beneficjenci mogli od marca do końca grudnia 2018 roku dokonywać zakupów w sklepach Biedronki. Kwota miesięczna wynosiła 200 zł. Program przyniósł realną pomoc osobom bez żadnych przychodów, samotnym starszym, schorowanym, nierzadko mającym do dyspozycji jedynie kilkaset złotych miesięcznie.

III.   Niektóre akcje okazjonalne

 • dzięki programowi Jeronimo Martins Polska i Caritas Polska z okazji 100-lecia

niepodległości Polski zorganizowano w czerwcu dla 60 dzieci i młodzieży skupionych w SKC, wyjazd z noclegiem do Ośrodka CDE w Mikoszewie;

 • udzielono kilku stypendiów krajowych i zagranicznych;
 • udzielono pomocy pogorzelcom;
 • rozdano wiosną i jesienią – poprzez parafie – 200 odblasków dla dzieci;
 • wsparto artykułami żywnościowymi i środkami czystości przeprowadzenie półkolonii zimowych w Elblągu i Tolkmicku;
 • za pośrednictwem PZC rozdano ok. 600 kg odzieży używanej;
 • udzielono wsparcia rzeczowego i materialnego siostrom Karmelitankom w Elblągu;
 • udzielono innych form pomocy w ramach działań statutowych CDE i CDE OPP ( łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie; kule);
 • kontynuowano program pomocy (dzięki Caritas Polska) ciężko choremu dziecku w Kisielicach i w Elblągu;
 • również dzięki programowi Caritas Polska Tak Pomagam, częściowo sfinansowano dorosłej osobie niepełnosprawnej zakup elektrycznego wózka inwalidzkiego oraz remont mieszkania dziewczynki cierpiącej na zanik kości;
 • ksiądz Dyrektor CDE, na prośbę Caritas Polska, zorganizował i poprowadził w dniach 14-17 października wizytę studyjną do ośrodków dla osób z różnymi upośledzeniami, prowadzonymi przez Caritas Diecezji Augsburskiej. Uczestnikami było 6 osób, prowadzących m.in. WTZ w różnych Caritas Diecezjalnych na terenie Polski.
 1. INWESTYCJE I REMONTY
 2. Ośrodek Formacyjno – Kolonijny CDE w Mikoszewie

Przed sezonem letnim przeprowadzono kolejne niezbędne prace  modernizacyjno-konserwacyjne, szczególnie po ostatniej zimie, która wyrządziła duże szkody w obiekcie. Dzięki pomocy Caritas Polska zmodernizowano 3 domy, dostosowując je do współczesnych standardów. Dzięki temu Ośrodek dysponuje 38 nowoczesnymi miejscami noclegowymi, na 100 dostępnych.

 1. Jak wspomniano wyżej, wykonano prace hydroizolacyjne w budynku CDE przy ul. Wiejskiej 5 w Elblągu.
 2. Odświeżono pomieszczenia biurowe w głównej siedzibie CDE

Elbląg, 15.01.2019 r.

Ks. Wojciech Borowski

Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej