SPRAWOZDANIE CDE 2020

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ (CDE) i CDE ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA ROK 2020

Caritas Diecezji Elbląskiej, mimo pandemii, nie zaprzestała działalności, aczkolwiek w niektórych obszarach musiała ją ograniczyć. I tak:

 • praca Poradni Rodzinnej CDE wraz z Poradnią dla rodziców po utracie dziecka oraz Poradni Rehabilitacyjnej SENIORA VICTORIA została zawieszona ogólnokrajowymi decyzjami rządowymi. Gdy tylko restrykcje zostały poluzowane lub zniesione, natychmiast wznowiły świadczenie usług.
  Poradnia Rehabilitacyjna Seniora Victoria, dzięki otrzymaniu pomocy rządowej w ramach Tarczy, ocalała i cały czas pracuje;
 • obydwa Kluby Seniora CDE musiały zaprzestać spotkań; wznowiły je niestety tylko do wybuchu drugiej fali pandemii i związanych z nią obostrzeń;
 • kolonie, których harmonogram był gotowy w listopadzie 2019 r. (w tym zaplanowano 2 pobyty dzieci polonijnych z Białorusi i jeden z Litwy), nie odbyły się z powodu nałożonych restrykcji sanitarno-epidemiologicznych. W związku z tym, by zmniejszyć skalę strat, przyjmowaliśmy rodziny, dostosowując do tego modelu wypoczynku część domków;
 • z wielkim trudem rozprowadzono 15 000 skarbonek jałmużny wielkopostnej (w poprzednich latach 20 000); CDE utrzymała model , iż parafialne zespoły charytatywne całość zebranych ofiar zatrzymują na określone przez siebie cele;
 • zamówione i zapłacone dla Fundacji PRO CARITATE świece wielkanocne w liczbie 3000 sztuk nie mogły zostać rozprowadzone z powodu zamkniętych kościołów i pozostały w naszym magazynie, co oznacza realną stratę w kwocie powyżej 8.000,00 zł; również Parafialne Zespoły Caritas i zespoły charytatywne nie mogły z tego powodu pozyskać ofiar na swą działalność z tytułu rozprowadzonych świec wielkanocnych;
 • składka na CDE w Niedzielę Miłosierdzia z wiadomych powodów nie mogła zostać przeprowadzona, ale nie został wyznaczony żaden inny termin, by ją choćby w jakimś zakresie zrównoważyć;
 • jeszcze przed wybuchem pandemii i na jej początku CDE rozprowadziła 250 kart zakupowych Biedronki, w ramach ogólnopolskiego programu adresowanego do seniorów, prowadzonego przez Caritas Polska;
 • dzięki dwukrotnym dotacjom Caritas Polska (2 razy po 25.000,00 zł), o które się ubiegaliśmy, mogliśmy – poprzez parafie – rozprowadzić żywność i środki higieny osobistej dla seniorów w kwarantannie;
 • do pakietów żywnościowo-higienicznych dołączane były maseczki, których pierwszą partię 1000 sztuk sponsorowała Caritas Polska;
 • również dzięki Caritas Polska mogliśmy zakupić 2 palety środka do dezynfekcji rąk, wyprodukowanych przez Orlen, w czasie, gdy środek ten był niedostępny; zainteresowanym parafiom odstąpiliśmy całą partię w cenie nabycia;
 • rozprowadzono 16 ton cukru i ponad tonę mąki, otrzymane w darowiźnie od Grupy
  Polski Cukier. 0,5 tony cukru oraz nowy wózek inwalidzki zostały przekazane dla Hospicjum im. bł. Sopoćki w Wilnie;
 • Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas działały według możliwości, na jakie pozwalała sytuacja w danych miesiącach; zwłaszcza PZC włączyły się czynnie w dystrybucję artykułów spożywczych, środków higienicznych i dezynfekcyjnych dla seniorów i osób wymagających szczególnego wsparcia;
 • dzięki dotacji Renovabis wybudowano w Ośrodku CDE w Mikoszewie cztery nowe domki w nowoczesnym standardzie, a dzięki dotacji od Caritas Polska można będzie przeprowadzić prace wykończeniowe. W ramach darowizny od CP otrzymano dla Ośrodka CDE w Mikoszewie dwa domki holenderskie, które wymagają przyłączenia do prądu, wody i kanalizacji. Dzięki tym inwestycjom Ośrodek CDE będzie dysponował zapleczem ponad 60 miejsc noclegowych z toaletami, prysznicem i – opcjonalnie – małą kuchnią;
 • jadłodajnia dla bezdomnych i ludzi z problemem alkoholowym wydłużyła działanie o dziesięć dni, tj. do 10 kwietnia (według harmonogramu związanego z dotacją Miasta Elbląg pracuje od stycznia do końca marca i od listopada do końca grudnia). W listopadzie, z zachowaniem zasad sanitarnych, wznowiła wydawanie posiłków dla ponad sześćdziesięciu osób dziennie; czynna jest od poniedziałku do soboty włącznie, na niedzielę wydawane są porcje żywnościowe na wynos;
 • rozprowadzono 20 tysięcy świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (o ponad 10 000 mniej niż w ubiegłych latach).
  Nie wszystko, co podejmuje lub/i kontynuuje CDE zostało wymienione. Dodać należy, iż z przeprowadzonej składki na Bejrut, z ofiar które przekazano do CDE, przekazano 73.500,00 do Caritas Polska. Oficjalny raport CP wysyła do wszystkich diecezji w Polsce.
  Należy dodać, iż dzięki decyzji Księdza Biskupa Elbląskiego, przywrócono zwyczaj istniejący od początku istnienia Diecezji Elbląskiej, przeprowadzania wszelkich zbiórek ogólnopolskich na cele charytatywne poprzez Caritas Diecezji Elbląskiej.
  Dziękuję wszystkim wspomagającym działalność statutową CDE i CDE OPP za zrozumienie, współpracę i wsparcie, bez którego niemożliwa byłaby praca CDE.

Elbląg, 15.01.2021 r.
Ks. Wojciech Borowski
Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej

Elbląg, 15.01.2021 r.