SKC

SZKOLNE KOŁA CARITAS – SKC
Rozwijanie dzieła miłosierdzia odbywa się u nas także przez Szkolne Koła Caritas. Stanowią one ważne ogniwo w formacji dzieci i młodzieży. Dają świetną możliwość formacji chrześcijańskiej oraz czynnego zaangażowania uczestników – często przyszłych wolontariuszy w pracy parafialnej. SKC posiadają swój Statut i Regulamin wypracowany przez specjalistów z prawa kościelnego i świeckiego. Udział w SKC nie wyklucza zaangażowania  w innych organizacjach przewidzianych dla szkół.

Koordynator Centrum Wolontariatu Caritas:

wakat

Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do SKC lub założeniem koła SKC skontaktuj się z koordynatorem i pobierz “akt zgłoszenia” (pdf):