Caritas

Drodzy Darczyńcy!

Caritas Diecezji Elbląskiej koordynuje wieloraką działalność charytatywną w naszej diecezji. Dzięki ludziom wrażliwego serca możliwe są: Diecezjalny Dzień Dziecka, Przedstawienie z okazji św. Mikołaja, kolonie letnie dla dzieci, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych, rozwijanie pracy Parafialnych Zespołów Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC), rozprowadzanie żywności w ramach unijnego programu PEAD, spotkania formacyjno-informacyjne dla wolontariuszy PZC: działania Poradni Rodzinnej, Punktu informacyjnego o kultach i sektach, prowadzenie (przy ścisłej współpracy z miastem Elbląg) jadłodalni dla ubogich, pomoc doraźna (żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej), wspieranie misji, użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, działanie Grupy SM (stwardnienie rozsiane) “Victoria”, Centrum Wolontariatu i Klubu Seniora.

Kto może przekazać 1% na Organizację Pożytku Publicznego ?

1% przekazują za dany rok podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku oraz ryczałtowcy.

Komu 1% – organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź.zm).

Kiedy ? – PIT-28 nie później niż 31 stycznia, pozostałe do 30 kwietnia.

 

O Caritas Polska

Caritas Polska jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski.
Została reaktywowana w 1990 roku. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 roku.

Początki działalności Caritas w Polsce to głównie dystrybucja darów materialnych otrzymywanych z zagranicy.
Szybko jednak zmieniła swoją strategię i zajęła się udzielaniem pomocy charytatywnej
dzięki środkom pozyskiwanym od ludzi dobrej woli i instytucji.
Obecnie prowadzi blisko 1000 placówek opieki socjalnej, w tym:

 • 158 stacji opieki dla dorosłych
 • 14 poradni lekarskich
 • 66 stacjonarnych zakładów rehabilitacyjnych
 • 44 hospicja
 • 114 wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
 • 69 schronisk i ogrzewalni
 • 91 jadłodajni
 • 700 punktów wydawania żywności POPŻ
 • 32 domy dla matek z dziećmi
 • 62 Warsztatów Terapii Zajęciowej
 • 44 Środowiskowe Domy Samopomocy
 • 7 Zakładów Aktywności Zawodowej

W ciągu 28 lat swego istnienia Caritas w Polsce przygotowała i wdrożyła kilkadziesiąt
programów ukierunkowanych zarówno na pomoc krajową (m.in. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
Jałmużna Wielkopostna, Kromka Chleba, Program Skrzydła, Tytka Charytatywna,
Tornister Pełen Uśmiechów) i zagraniczną (Rodzina Rodzinie, liczne projekty pomocowe na całym świecie).
Więcej na www.caritas.pl.