Idea 1%

PRZYNIEŚ ULGĘ W CIERPIENIU – PRZEKAŻ 1% DLA CARITAS POLSKA

Cierpienie nie wybiera – może dotknąć bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.

Celem kampanii 1% Caritas Polska jest ulga w codziennych dolegliwościach: chorobach

i niepełnosprawności oraz profesjonalna pomoc skierowana do potrzebujących dzieci i osób starszych.

Dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, dożywianie, organizacja świetlic socjoterapeutycznych,

noclegownie, punkty żywieniowe, ośrodki rehabilitacyjne czy domy opieki to tylko jedne z wielu aktywności,

które dzięki środkom finansowym pozyskanym z 1% mogą być świadczone w sposób profesjonalny i ciągły.

Bez Twojej pomocy to wszystko nie będzie możliwe. Na każdym z nas ciąży odpowiedzialność

za los innych, dlatego Caritas Polska prosi o przekazanie 1% podatku aby mogła dalej

z powodzeniem wypełniać trudną rolę miłosierdzia, którą każdego dnia z odpowiedzialnością

i oddaniem podejmuje na rzecz wszystkich potrzebujących pomocy.

W e-PIT prosimy wpisać nr KRS Caritas Polska 0000198645