Elbląska Caritas

Caritas Diecezji Elbląskiej koordynuje wieloraką działalność charytatywną w naszej diecezji.

Dzięki ludziom wrażliwego serca możliwe są: Diecezjalny Dzień Dziecka, Przedstawienie z okazji św. Mikołaja, kolonie letnie dla dzieci, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych, rozwijanie pracy Parafialnych Zespołów Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC) oraz organizowanie warsztatów dla opiekunów SKC, rozprowadzanie żywności w ramach unijnego programu PEAD, spotkania formacyjno-informacyjne dla wolontariuszy PZC; działanie poradni rodzinnej, punktu informacyjnego o kultach i sektach, spotkania AA, prowadzenie (przy ścisłej współpracy z miastem Elbląg) jadłodajni dla ubogich, pomoc doraźna (żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej), wspieranie misji, użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, działanie Grupy SM (stwardnienie rozsiane) „Victoria”.

numery kont:

a) PKO SA  77 1240 2265 1111 0010 7446 3553   II O/Elbląg

b) BS Sztum  61 8309 0000 0063 6565 2000 0010

Obecnie Caritas Diecezji Elbląskiej kierują:

DYREKTOR:                                  Ks. dr Wojciech BOROWSKI
ZASTĘPCA DYREKTORA:        Alina NIKELEWSKA
SEKRETARZ:                                Pani Barbara PAŻ

tel. 55 232 66 09

NB.: Działalność Caritas w dekanatach koordynują księża wicedziekani.