Wpłaty bezpośrednie w ciągu roku

Wpłaty bezpośrednie w ciągu roku

Jeżeli podatnik wpłacił po 30 kwietnia tytułem 1% jakieś kwoty bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego, wówczas kwot takich nie wykaże w zeznaniu w ramach 1%, może je jednak odliczyć jako darowiznę na cele pożytku publicznego, w ramach limitu i zgodnie z zasadami obowiązującymi w uldze na darowiznę. Można jednak – również w porozumieniu z organizacją – wycofać darowiznę czy uchylić się od jej skutków z powodu błędu, i przekazać 1% ponownie, tym razem w zeznaniu rocznym.