Wpłaty bezpośrednie w ciągu roku

Wpłaty bezpośrednie 

Program do rozliczeń

wersja online

wersja instalacyjna

Caritas Polska uczestniczy w projekcie PITax dla OPP.
Więcej na www.pitax.pl oraz www.iwop.pl

wersja online

wersja instalacyjna