„PANDEMICZNY” RAPORT Z DZIAŁALNOŚĆ CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

Wielce Czcigodni Księża Proboszczowie wraz ze swymi współpracownikami!

Caritas Diecezji Elbląskiej, mimo pandemii, nie zaprzestała działalności, aczkolwiek w niektórych obszarach musiała ją ograniczyć. I tak:

– praca Poradni Rodzinnej CDE oraz Poradni Rehabilitacyjnej SENIORA VICTORIA została zawieszona ogólnokrajowymi decyzjami rządowymi. Gdy tylko restrykcje zostały poluzowane lub zniesione, natychmiast wznowiły świadczenie usług;

– kolonie, których harmonogram był gotowy w listopadzie 2019 r. (w tym zaplanowano 2 pobyty dzieci polonijnych z Białorusi i jeden z Litwy), nie odbyły się w związku z nałożonymi restrykcjami sanitarno-epidemiologicznymi. W związku z tym, by zmniejszyć skalę strat, przyjmowaliśmy rodziny, dostosowując do tego modelu wypoczynku część domków;

– zamówione i zapłacone dla Fundacji PRO CARITATE świece wielkanocne w liczbie 3000 sztuk, zostały w naszym magazynie, co oznacza realną stratę w kwocie powyżej 8.000,00 zł;

– składka na CDE w Niedzielę Miłosierdzia z wiadomych powodów nie mogła zostać przeprowadzona, ale nie został wyznaczony żaden inny termin, by ją choćby w jakimś zakresie zrównoważyć;

– jeszcze przed wybuchem pandemii i na jej początku CDE rozprowadziła 250 kart zakupowych Biedronki, w ramach ogólnopolskiego programu adresowanego do seniorów, prowadzonemu przez Caritas Polska;

– dzięki dwukrotnym dotacjom Caritas Polska (2 razy po 25.000,00 zł), o które się ubiegaliśmy, mogliśmy – poprzez parafie – rozprowadzić żywność i środki higieny osobistej dla seniorów w kwarantannie;

– do pakietów żywnościowo-higienicznych dołączane były maseczki, których pierwszą partię 1000 sztuk sponsorowała Caritas Polska;

– również dzięki Caritas Polska mogliśmy zakupić 2 palety środka do dezynfekcji rąk, wyprodukowanych przez Orlen w czasie, gdy środek ten był niedostępny; zainteresowanym parafiom odstąpiliśmy całą partię w cenie nabycia;

– rozprowadzono 16 ton cukru i ponad tonę mąki, otrzymane w darowiźnie od Grupy Polski Cukier. 0,5 tony cukru oraz nowy wózek inwalidzki zostało przekazane dla Hospicjum im. bł. Sopoćki w Wilnie;

– dzięki dotacji Renovabis wybudowano w Ośrodku CDE w Mikoszewie cztery nowe domki w nowoczesnym standardzie, a dzięki dotacji od Caritas Polska można będzie w listopadzie br. przeprowadzić prace wykończeniowe. Dzieki temu Ośrodek CDE będzie dysponował zapleczem ponad 60 miejsc noclegowych z toaletami, prysznicem i – opcjonalnie – małą kuchnią.

– wznowiły spotkania obydwa Kluby Seniora CDE;

– jadłodajnia dla bezdomnych i ludzi z problemem alkoholowym wydłużyła działanie o dziesięć dni, tj. do 10 kwietnia (według harmonogramu związanego z dotacją Miasta Elbląg pracuje od stycznia do końca marca i od listopada do końca grudnia). W listopadzie, z zachowaniem zasad sanitarnych, wznawia wydawanie posiłków.

Nie wszystko, co podejmuje lub/i kontynuuje CDE zostało wymienione. Dodać należy koniecznie, iż z przeprowadzonej składki na Bejrut, z ofiar które przekazano do CDE, przekazano 73.500,00 do Caritas Polska. Oficjalny raport CP wysyła do wszystkich diecezji w Polsce. Wysokość składki na Lesbos zostanie podana wkrótce, jako że ofiary jeszcze szczątkowo spływają. Należy powiedzieć, iż dzięki decyzji Księdza Biskupa Elbląskiego, przywrócono zwyczaj istniejący od początku istnienia Diecezji Elbląskiej, przeprowadzania wszelkich zbiórek ogólnopolskich na cele charytatywne poprzez Caritas Diecezji Elbląskiej.

Na koniec kieruję serdeczną prośbę do kapłanów z „pierwszej linii walki”, czyli do Przewielebnych Księży Proboszczów, by zechcieli wesprzeć pracę Caritas Diecezji Elbląskiej również w tym trudnym dla wszystkich czasie. Przepadła oficjalna składka na CDE w Niedzielę Miłosierdzia. Październikowa powinna była się odbyć 4 października, o czym wielu Księży Proboszczów życzliwie pamiętało, a inni łaskawie pamiętać będą. Dziękuję wszystkim Współbraciom za zrozumienie, współpracę i wsparcie, bez którego niemożliwa byłaby praca CDE.

Ks. Wojciech Borowski
Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej

Elbląg, 08.10.2020 r., we wspomnienie Matki Bożej Królowej Różańca Świętego