Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem – „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy”

Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 września do 31 grudnia 2020r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psychotraumatolog.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.