Jadłodajnia dla osób bezdomnych

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
„Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”

Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 września do 31 grudnia 2020r. prowadzi Jadłodajnię dla
osób bezdomnych przy ul. Zamkowej 17, która

czynna jest od poniedziałku do piątku w
godzinach 11.30 – 13.30, a w sobotę do godziny 13.00.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie