Wspieramy osoby starsze – program “Na codzienne zakupy”

Czcigodni Księża Dyrektorzy,

Szanowni Państwo,

rozpoczęła się kolejna edycja programu „Na codzienne zakupy” wspierającego osoby starsze, znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. W jego ramach potrzebujący seniorzy otrzymują kartę na zakupy do Biedronki.

„Na codzienne zakupy” to program Caritas Polska, realizowany w partnerstwie z Fundacją Biedronki oraz 43 Caritas diecezjalnymi. Ma na celu wymierną, całoroczną pomoc seniorom w wieku 60+ – samotnym, potrzebującym wsparcia materialnego, dotkniętym wykluczeniem socjalnym i społecznym, zamieszkującym wsie i małe miejscowości. Służy też aktywizacji społecznej seniorów umożliwiając im uczestnictwo w działaniach towarzyszących oraz zapewnia bezpośrednią pomoc wolontariuszy w codziennych zakupach.

Dział komunikacji Caritas Polska przygotował w związku z tym komunikat, który przesyłamy w załączeniu, z prośbą o jego wykorzystanie w kanałach komunikacji Caritas diecezjalnych (strony internetowe, social media) i jego dystrybucję wśród lokalnych mediów.

Z poważaniem,

Dział Komunikacji

Caritas Polska

tel. kom. 510 235 802

fax 22 3348558

komunikacja@caritas.org.pl

ul. Okopowa 55

01-043Warszawa

www.caritas.pl

https://karta.caritas.pl/