Wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją
i kryzysem oraz ofiar przemocy”

Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 kwietnia do 31 grudnia 2017r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII).
W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, doradca ds. rodziny, familiolog, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.