Ks. Wojciech Skibicki biskupem pomocniczym w Elblągu

Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Wojciecha Skibickiego, dyrektora wydziału nauki katolickiej Kurii diecezjalnej w Elblągu biskupem pomocniczym diecezji elbląskiej – poinformował w czwartek nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Biskupowi nominatowi przydzielona została diecezja tytularna Case Nere. Ogłoszenie decyzji Ojca Świętego odbyło się w gmachu Kurii diecezjalnej w Elblągu.

Fragment Listu ks. Jacka Jezierskiego biskupa elbląskiego do mieszkańców Diecezji Elbląskiej 

 

Drodzy Diecezjanie!

Mam obowiązek przekazać Wam wiadomość, że diecezja elbląska otrzymała biskupa pomocniczego. Ojciec Święty Franciszek ustanowił nowego biskupa, kierując go do pracy w naszej diecezji. Został nim 49-letni ks. Wojciech Skibicki, od dzieciństwa zamieszkały w Malborku. Jest on związany święceniami i pracą z Kościołem elbląskim.

Biskup Nominat jest doktorem teologii. Był zastępcą rektora seminarium duchownego w Elblągu. Kieruje jednym z wydziałów w urzędzie biskupim, który zajmuje się organizacją katechezy, nauczycielami religii w szkołach publicznych, społecznych i wyznaniowych, a także katechizowanymi uczniami na wszystkich poziomach.

Biskup Elekt współorganizował na etapie diecezjalnym Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku. Wspomaga też systematycznie duszpasterstwo parafii św. Mikołaja w Elblągu.

Diecezja elbląska w chwili ustanowienia przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. otrzymała dwóch biskupów: diecezjalnego i pomocniczego. Ponad trzy lata temu biskup pomocniczy osiągnąwszy wiek 75 lat, przeszedł na emeryturę. Cieszę się, że obecnie będzie mnie wspierał w pracy duszpasterskiej, administracyjnej i synodalnej ks. biskup Wojciech – młodszy ode mnie o jedno pokolenie.

Decyzja Ojca Świętego o powołaniu biskupa pomocniczego posiada znaczenie nie tylko dla teraźniejszości, ale i dla przyszłości naszego Kościoła diecezjalnego.

Święcenia biskupie odbędą się w sobotę 6 kwietnia o godz. 11.00 w katedrze św. Mikołaja w Elblągu. Na tę uroczystość serdecznie zapraszam. Proszę też wszystkich o modlitwę w intencji Biskupa Nominata, aby jego posługa była owocna.

+Jacek Jezierski – biskup elbląski