DZIAŁALNOŚĆ CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ w czasie pandemii koronawirusa

Caritas Diecezji Elbląskiej, mimo pandemii, nie zaprzestała działalności, aczkolwiek w niektórych obszarach musiała ją ograniczyć.

I tak:
– praca Poradni Rodzinnej CDE oraz Poradni Rehabilitacyjnej SENIORA VICTORIA została zawieszona ogólnokrajowymi decyzjami rządowymi. Gdy tylko restrykcje zostały poluzowane lub zniesione, natychmiast wznowiły świadczenie usług:

– jadłodajnia dla bezdomnych i ludzi z problemem alkoholowym wydłużyła działanie o dziesięć dni, tj. do 10 kwietnia (według harmonogramu związanego z dotacją Miasta Elbląg pracuje od stycznia do końca marca i od listopada do końca grudnia). W listopadzie, z zachowaniem zasad sanitarnych, wznawia wydawanie posiłków;

– w okresie letnim przyjmowaliśmy rodziny w Ośrodku Kolonijno-Formacyjnym w Mikoszewie, dostosowując do tego modelu wypoczynku część domków;

– dzięki dwukrotnym dotacjom Caritas Polska (2 razy po 25.000,00 zł), o które się ubiegaliśmy, mogliśmy – poprzez parafie – rozprowadzić żywność i środki higieny osobistej dla seniorów w kwarantannie; od listopada dzięki darowiźnie firmy Saraya dla Caritas Diecezjalnych, pozyskanej przez Caritas Polska, CDE przekazuje na parafie mydła i żele antybakteryjne;

– do pakietów żywnościowo-higienicznych dołączane były maseczki, których pierwszą partię 1000 sztuk sponsorowała Caritas Polska;

– również dzięki Caritas Polska mogliśmy zakupić 2 palety środka do dezynfekcji rąk, wyprodukowanych przez Orlen w czasie, gdy środek ten był niedostępny; zainteresowanym parafiom odstąpiliśmy całą partię w cenie nabycia;

– rozprowadzono 16 ton cukru i ponad tonę mąki, otrzymane w darowiźnie od Grupy Polski Cukier. 0,5 tony cukru oraz nowy wózek inwalidzki zostało przekazane dla Hospicjum im. bł. Sopoćki w Wilnie;

– wznowiły spotkania obydwa Kluby Seniora CDE, niestety musiały zamknąć działalność z nową falą covidu;

– Caritas Polska przekazała każdej Caritas Diecezjalnej po 500 szt. kopert życia , które CDE rozpoczęła rozprowadzać poprzez Parafialne Zespoły Caritas (www.caritas.pl/koperta)

– bierzemy udział w kontynuacji programu Caritas Polska „Pomoc seniorom”, wsparcie finansowe na ten program można kierować w sposób wskazany na stronach Caritas Polska. Od wysokości pozyskanych środków pieniężnych, zależeć będzie skala przekazanej pomocy w diecezjach.

– od Caritas Archidiecezji Gdańskiej otrzymaliśmy skarpetki dla bezdomnych ok. 300 par;

– rozprowadzamy Kalendarze Adwentowe dla dzieci w liczbie 250 szt.;

– bierzemy udział w WDPD, niestety w czasie pandemii rozprowadzamy znacznie mniejszą liczbę świec;

Dziękujemy za dotychczasową życzliwość i konkretne jej przejawy w niesieniu pomocy zarówno przez Caritas Polska jak i Caritas Diecezji Elbląskiej.

Ks. Wojciech Borowski
Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej

Elbląg, 16.11.2020 r.