Nowy Program Pomocy

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021r.”
Umowa nr DZ i SS 55/A/2020 z dnia 31.12.2020r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 1 stycznia 2021 roku wydaje gorące posiłki osobom dorosłym, bezdomnym z problemem alkoholowym z miasta Elbląg. Wydawanie posiłków odbywa się przez 6 dni w tygodniu w okresie 01.01 – 31.03.2021r. i 01.11 – 31.12.2021r. w Jadłodajni funkcjonującej przy ulicy Zamkowej 17

w godzinach 11.30 – 13.30 (poniedziałek – piątek) i w sobotę 11.30 – 13.00,
a na niedziele i święta wydawany jest suchy prowiant.

Organizowane jest też Śniadanie Wielkanocne i Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla osób korzystających z Jadłodajni.
Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.