Akcja “Szlachetna dezynfekcja”

Od kilku miesięcy Fundacja Pro Caritate, która jest częścią Caritas Polska oraz inżynierowie chemicy pracowali nad wprowadzeniem do obrotu płynu, który byłby skuteczny i nieszkodliwy dla skóry.

Płyn „Pro Caritas” to przełom w ochronie przed wirusem, a hasło “Szlachetna dezynfekcja” dotyczy nie tylko charytatywnego wymiaru akcji. Nazwa nawiązuję także do właściwości płynu, który oprócz substancji czynnej, nadtlenku wodoru, zawiera nanocząsteczki srebra.

Więcej: