Punkt konsultacyjno-informacyjny w Caritas Diecezji Elbląskiej

pomoc psychologa

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Gminy Miasto Elbląg

„Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, jako wsparcia psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin”


W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 kwietnia do 31 grudnia 2021r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII), telefon 601-066-016. W poradni pracują specjaliści: mediator-negocjator, pedagog, konsultant rodzinny, psycholog-psychoterapeuta, etyk, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duszpasterz, terapeuta uzależnień, psychotraumatolog.