Zbiórka żywności

Jak co roku Caritas Diecezji Elbląskiej uczestniczyła 27 listopada 2021r. w corocznej zbiórce żywności. Hasło tegorocznej zbiórki brzmiało „Święta godne, a nie głodne”. Dziękujemy wolontariuszom z Zespołu Szkół Pijarskich w Elblągu za pomoc i poświęcony czas.

Podczas akcji zebrano ponad 5 ton różnych produktów spożywczych. Czekamy jeszcze na raporty z Młynar i Starego Pola. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu młodszych i starszych wolontariuszy, którym gorąco dziękujemy! Oczywiście dziękujemy wszystkim elblążanom o dobrym sercu, którzy włożyli swoje dary do naszych koszy. Niech na swojej drodze życia spotykają także ludzi gotowych przyjść z pomocą w razie potrzeby! W przeprowadzeniu zbiórki współpracowali wolontariusze z następujących organizacji i placówek oświatowych: Stowarzyszenia Integracyjnego RAZEM, Caritas Diecezji Elbląskiej i kół parafialnych Caritas, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu, stowarzyszenia Przyjazny Krąg, stowarzyszenia KARAN, stowarzyszeń ŻUŁAWY, FANTAZJA, NASZA ZAWADA, Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku oraz młodzież z I, III i IV LO, Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, SP 8, SP 9, SP 11, SP 25, ze szkoły policealnej MEDYK, z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych nr 1 i 2 z rodzicami, z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku, Bursy nr 3 i 4, Środowiskowego Hufca Pracy i z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Wszystkim gorąco dziękujemy!

http://www.bankzywnosci-elblag.pl/aktualnosci