Posiłki dla osób bezdomnych

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
„Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022r.”
Umowa nr DZ i SS 44/A/2021 z dnia 28.12.2021r.


Caritas Diecezji Elbląskiej od 1 stycznia 2022 roku wydaje gorące posiłki osobom dorosłym, bezdomnym z problemem alkoholowym z miasta Elbląg. Wydawanie posiłków odbywa się przez 6 dni w tygodniu w okresie 01.01 – 31.03.2022r. i 01.11 – 31.12.2022r. W jadłodajni funkcjonującej przy ulicy Zamkowej 17 w godzinach 11.30 – 13.00 (poniedziałek – sobota), a na niedziele i święta wydawany jest suchy prowiant.
Organizowane jest też Śniadanie Wielkanocne i Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla osób korzystających z Jadłodajni.
Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.