“Paczka dla Ukrainy” i #PomagamUkrainie – zgłoś się do akcji!

Caritas Polska i Caritas Diecezji Elbląskiej w najbliższych dniach uruchamia akcję “Paczka dla Ukrainy”. Wkrótce więcej informacji dla czytelników.

Jeśli ktoś chce przyjąć indywidualnie (w mieszkaniach na własny koszt) uchodźców z Ukrainy musi to być podjęte w uzgodnieniu z władzami Rzeczypospolitej, urzędami wojewódzkimi, władzami lokalnymi lub w przygranicznych punktach recepcyjnych.
Ważne ze względu na:

  • możliwość uzyskania pomocy medycznej w Polsce,
  • uniknięcie niebezpieczeństwa handlu ludźmi

W dniu 27 lutego 2022r. w całej naszej Diecezji Elbląskiej przy kościołach odbyła się zbiórka do puszek w ramach pomocy Ukrainie. Ciąg dalszy zbiórki 2 marca 2022r. w Środę Popielcową.

Bóg zapłać za przekazane ofiary.
Zbiórkę zarządził ks. Jacek Jezierski Biskup Elbląski

Dom Sióstr Katarzynek w Krynicy Morskiej przyjął grupę matek z dziećmi – 9 osób z Ukrainy, a docelowo przyjmie jeszcze 11 osób.
Caritas Diecezji Elbląskiej wesprze siostry w poniesieniu kosztów pobytu.

Caritas Polska ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Każda wpłata ma znaczenie:

https://caritas.pl/ukraina/

Pod tym linkiem można dokonać wpłaty.

#PomagamUkrainie – zgłoś się do akcji!

https://www.gov.pl/web/premier/pomagamukrainie–zglos-sie-do-akcji

pomagamukrainie.gov.pl