Pomoc Ukrainie

Kwota udzielonej Pomocy Ukrainie, udzielonej w różnorodnych formach
przekroczyła wartość 400.000,00 zł. Pomoc udzielana była uchodźcom w
naszej Diecezji, jak i wysyłana bezpośrednio na Ukrainę.