Działalność Klubu Seniora przy CDE

Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej działa w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom starszym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej takie jak:
– Pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych.
– Udzielanie informacji, pomoc z korzystania służby zdrowia.
– Organizacja zajęć kulturalnych i towarzyskich.
– Dbałość o utrzymanie sprawności psychofizycznej i kółek zainteresowań.
– Troska o stworzenie miłej atmosfery, aby osoby starsze mogły poczuć się jak w domu.

Przygotowana galeria zdjęć na naszej stronie przybliża charakter zajęć grupowych, zajęć plastycznych, manualnych z wykorzystaniem różnych technik, uroczystości i spotkań z ciekawymi ludźmi.