Punkt konsultacyjno – informacyjny przy CDE

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, jako wsparcia psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin”

W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 czerwca do 31 grudnia 2023r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 15.00 – 17.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII), telefon 668 541 102. W poradni pracują specjaliści:
pedagog,
psycholog-psychoterapeuta,
specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
terapeuta uzależnień,
psychotraumatolog
i specjalista psychoterapii uzależnień.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg