Sprawozdanie z działalności CDE w roku 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI CARITAS DIECEZJI ELBLĄSKIEJ W ROKU 2015.

Statutowa działalność długoterminowa

1. Parafialne Zespoły Caritas – PZC
W roku sprawozdawczym pracowało 79 Parafialnych Zespołów Caritas, z 550 wolontariuszkami i wolontariuszami. W roku sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań formacyjno-informacyjnych w Diecezji Elbląskiej.
Celem spotkań szkoleniowo-formacyjnych było i jest: dzielenie się doświadczeniem z dotychczasowej pracy w PZC; motywowanie do zakładania nowych PZC; wzajemne poznawanie się wolontariuszy; poruszanie problemów bieżących; dzielenie się sukcesami i porażkami w celu wypracowania lepszych modeli pracy.
Przypominano i zachęcano zespoły PZC do włączania się bądź organizowania różnorodnych akcji, m.in:
– Dni Chorych ( w tym odwiedzania chorych w ciągu roku), świetlic dziecięcych i młodzieżowych, klubów seniora;
– imprez charytatywnych: Dni Dziecka, festynów, parafiad, loterii, św. Mikołaja itd.;
– zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
– zbiórek żywności, odzieży, środków czystości i higieny osobistej;
– dystrybucji zebranych artykułów.
PZC swą wytrwałą pracą starają się zaradzić różnym formom biedy i ubóstwa. Świetlice dla dzieci prowadzone są w Morągu, Malborku (do grudnia 2015 r.), Tolkmicku i Elblągu.
.

2. Szkolne Koła Caritas – SKC

Szkolne Koła Caritas to organizacja Kościoła Katolickiego, działająca na terenie szkoły, posiadająca swój Regulamin oraz Statut wypracowany przez specjalistów z prawa kościelnego i świeckiego. SKC stanowią wspaniałą możliwość formacji dzieci i młodzieży. Dają szansę czynnego zaangażowania uczestników – często przyszłych wolontariuszy – pracy na polu parafialnym. W roku 2015 działało 43 Szkolnych Kół Caritas. W sumie skupiają one 700 uczestników i 44 opiekunów. Od lipca 2015r. został powołany nowy koordynator SKC ks. Łukasz Jakubowski.
3. Program PEAD

Po dziesięciu latach program PEAD został zamknięty z końcem roku 2014.
Od 2015 r. miał wejść w życie nowy program o nazwie FEAD, jednakże z powodu warunków umowy niemożliwych do spełnienia, Caritas w Polsce nie weszła w niego.
4. Jadłodajnia Caritas Diecezji Elbląskiej

Dziewiąty rok działała jadłodajnia CDE przy ul. Zamkowej 17 w Elblągu, dzięki dotacji Urzędu Miejskiego w Elblągu, i udziałowi własnemu (rzeczowym, materialnym i pracy wolontariuszy). wydawała posiłki dla 120 osób w miesiącach styczeń – marzec oraz listopad – grudzień. Zorganizowano także śniadanie wielkanocne i wieczerzę wigilijną.
5. Klub Seniora CDE

Kontynuowano szósty rok działalności. Odbywały się spotkania klubowiczów, jak i zapraszano ciekawych ludzi, by podzielili się swą wiedzą, doświadczeniem, opowieściami z podróży, historii, kultury itd. Zorganizowane zostało śniadanie wielkanocne i Wieczerza Wigilijna dla uczestników i gości, połączone z Mszą Świętą w kaplicy siedziby Caritas. Tradycyjnie zorganizowano parę wycieczek, także dalszych oraz wycieczki w plener. Starano się o stworzenie miłej atmosfery, aby osoby starsze mogły poczuć się jak w domu.
6. Poradnia Rodzinna CDE

Dzięki zaangażowaniu osób pracujących w niej częściowo woluntarystycznie oraz dotacjom pozyskanym z miasta Elbląg, świadczyła pomoc rodzinom i osobom indywidualnym. Pracowali w niej: psycholog-psychoterapeuta, mediator, negocjator rodzinny, pedagog, familiolog,, etyk i duszpasterz oraz policjant, wyspecjalizowany w sprawach przemocy domowej. Czynna była w środy od 16.00 do 18.00 przy ul. Zamkowej 17 w Elblągu, choć w praktyce prowadzący przepracowali więcej godzin z powodu coraz większej liczby osób z problemami. Ponad sto siedemdziesiąt z nich mogło skorzystać z nieodpłatnej formy pomocy.
7. Hortiterapia – ogród CDE przy ul. Zamkowej 17 w Elblągu

Kontynuowała odwiedziny w ramach hortiterapii Świetlica Środowiskowa przy ul. Winnej w Elblągu. Z ogrodu korzystał Klub Seniora CDE. Z powodu prowadzonych prac modernizacyjnych (względy bezpieczeństwa), nie mieli jeszcze doń dostępu sąsiedzi z najbliższych okolic. Od początku sezonu ogrodowego 2016 r. będzie to możliwe.

8. „Seniora Victoria”

10 grudnia 2014 r. uruchomiono uroczyście – z poświęceniem przez Księdza Biskupa Elbląskiego, ks. dr. Jacka Jezierskiego i udziałem licznych gości – nową placówkę pod nazwą Seniora Victoria, Jednostka Działalności Gospodarczej Caritas Diecezji Elbląskiej. Zatrudnia ona cztery osoby: pracownika socjalnego, 2 fizjoterapeutów i technika masażystę . W jej ramach działa Klub Seniora oraz placówka rehabilitacyjna w Elblągu przy ul. Wiejskiej 5. . W poradni rehabilitacyjnej można skorzystać z masażu ręcznego , lasera, gimnastyki usprawniającej. W roku 2015 dodatkowo wyposażono placówkę w :
– sprzęt do magnetoterapii,
– elektroterapii
i terapii ultradźwiękami.
Miejsce w klubie jest dla 25 osób.

II. Akcje coroczne
1. Jałmużna wielkopostna
Podobnie jak w ubiegłym tak i w roku sprawozdawczym, CDE na okres Wielkiego Postu, rozprowadziła 20 tysięcy skarbonek. Włączyła się w ten sposób w akcję ogólnopolską. Celem było wzbudzanie wrażliwości na potrzeby biedniejszych niż my sami oraz zasilenia PZC i SKC w środki finansowe na prowadzoną działalność. Zebrane ofiary zostały – wzorem ubiegłych lat – w całości do dyspozycji PZC i SKC oraz innych zespołów charytatywnych w parafiach.

2. Świece wielkanocne
W roku sprawozdawczym udało się rozprowadzić nieco ponad trzy tysiące świec wielkanocnych. Dokonało się to przez parafie, które zechciały wziąć udział w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

3. Dzień Dziecka
Wzorem lat ubiegłych CDE uczestniczyła w zorganizowaniu Dnia Dziecka i festynów rodzinnych wraz z kilkoma parafiami naszej Diecezji.

4. Kolonie letnie
W miesiącach czerwiec – sierpień zorganizowano w Ośrodku CDE Mikoszewie wypoczynek dla 365 dzieci w tym 22 dzieci z Litwy.
Ogromne podziękowania kierujemy pod adresem wolontariuszek i wolontariuszy – fachowej kadry kolonijnej – podjęli się tej niezwykle wymagającej pracy wychowawczej. Dzięki ich poświęceniu możliwe było przeprowadzenie tegorocznych kolonii na wysokim poziome opieki – podobnie jak w ubiegłych latach. Bóg im zapłać!

4. Święty Mikołaj
05 grudnia w Teatrze im. A. Sewruka w Elblągu odbyły się trzy przedstawienia dla 1100 dzieci i osób niepełnosprawnych (10.00, 11.30 i 13.00). Spektakl przygotowali i odegrali klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, bawiąc zebraną publiczność. Na zakończenie każde dziecko otrzymało paczkę ze słodyczami. Dziękujemy wszystkim sponsorom i wolontariuszom, dzięki którym mogliśmy wywołać uśmiech na twarzach dzieci, a także towarzyszących im dorosłych.

5. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
We wszystkich parafiach Diecezji Elbląskiej rozprowadzano świece powyższej ogólnopolskiej akcji. Rozprowadzono – 27 tysięcy świec małych , i tysiąc szt. świec średnich oraz 1.500 szt świec kolorowych. Widać wyraźny spadek w stosunku do lat ubiegłych – jeszcze 10 lat temu było to 40 tysięcy świec. Ofiary z tego Dzieła przeznaczane są m.in. na wypoczynek dzieci z ubogich rodzin Diecezji Elbląskiej oraz pozostałą działalność statutową. Część środków przekazywana jest do Caritas Polska (10 groszy od świecy) oraz do dyspozycji zespołów charytatywnych w parafiach i SKC.
III. Akcje okazjonalne
• udzielono kilku stypendiów krajowych z zagranicznych:
• wsparto artykułami żywnościowymi środkami czystości przeprowadzenie półkolonii zimowych w Elblągu i Tolkmicku;
• za pośrednictwem PZC rozdano ok. 300 kg odzieży używanej;
• udzielono pomocy w pozyskaniu środków finansowych na konkretne projekty: parafii salezjańskiej w Tolkmicku, Siostrom Jadwiżankom w Elblągu prowadzącym Dom Opieki dla dzieci upośledzonych;
• udzielono wsparcia rzeczowego siostrom Karmelitankom w Elblągu;
• udzielono innych form pomocy w ramach działań statutowych CDE i CDE OPP.

IV. Pozostałe

1. Ośrodek Formacyjno – Kolonijny w Mikoszewie
Wiosną przeprowadzono kolejne niezbędne prace modernizacyjno-konserwacyjne w kilkunastu domkach mieszkalnych, świetlicy, kuchni, budynku gospodarczym oraz placu zabaw.
. wymieniono stare na nowe poszycie dachowe nad wiatą
. zorganizowano nowy plac zabaw dla dzieci
. zainstalowano monitoring na terenie ośrodka
/ pomoc w znacznym stopniu od Energa SA i Caritas Polska /

2. Remonty siedziby głównej CDE
• prowadzono prace ogrodowe przez cały sezon;
• wykonano kolejne roboty zwiększające estetykę i użytkowość ogrodu hortiterapii, m.in. wykonano ławki do odpoczynku;
• wymieniono monitoring w obiekcie na bardziej nowoczesny
. wymieniono dach w kaplicy budynku na nowy /pomoc w znacznym stopniu
z Kurii Diecezji Elbląskiej /
. modernizacja wiaty od strony podwórka

. Inne
Z końcem roku 2015 nastąpiła zmiana na stanowisku zastępcy dyr. CDE
został powołany ks. Dariusz Juszczak
Elbląg, 14.01.2016r.

Ks. Wojciech Borowski
Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej