VII Tydzień Biblijny

Tydzien_biblijnyIII Niedziela Wielkanocna (19.04.2015 r.) zwana Niedzielą Biblijną, rozpoczyna VII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15) . Tydzień Biblijny potrwa do 25.04.2015 r.

Jest on organizowany z inicjatywy „Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II”. Celem działania „Dzieła Biblijnego” jak i VII Tygodnia Biblijnego jest pogłębianie zrozumienia Pisma Świętego. Czas VII Tygodnia Biblijnego ma również na celu zainteresowanie i zmobilizowanie katolików do czytania Pisma Świętego.