71. Tydzień Miłosierdzia

Tydzień-MiłosiedziaNiedziela Miłosierdzia to patronalne Święto Caritas.

„Caritas dla rodziny” – pod takim hasłem będzie przebiegać rozpoczynający się dziś 71. Tydzień Miłosierdzia.

Przygotowuje go Komisja Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. Niedziela Miłosierdzia jest patronalnym świętem Caritas.

Naturalnym środowiskiem wzrostu człowieka jest rodzina, gdzie miłość, czyli Caritas pełni zasadniczą rolę. Ta miłość budująca rodzinę znajduje się w samym centrum cywilizacji miłości. Jednocześnie większość dzieł Caritas w Polsce stanowi pomoc dla członków rodziny lub całych rodzin – mówi ksiądz Marek Dec, zastępca dyrektora Caritas Polska.

Obchody Tygodnia Miłosierdzia odbywają się przede wszystkim w diecezjach. Zazwyczaj przewodniczy im biskup diecezjalny, organizują je Caritas Diecezjalne. Jest to zawsze okazja do radosnego i świątecznego spotkania tych, którzy na co dzień oddają się pracy charytatywnej, niosąc pomoc bliźnim. Chodzi tu przede wszystkim o wolontariuszy zwłaszcza ze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas.

Kolejny Tydzień Miłosierdzia jest okazją do wsparcia polskich rodzin przez wspólnoty parafialne modlitwą, miłością i pomocą miłosiernego serca — tłumaczy prof. ks. dr hab. Wiesław Przygoda, konsultor Komisji Charytatywnej KEP.

To także święto wszystkich, którzy czują się wewnętrznie wezwani do tego, żeby naśladować Chrystusa, jako Dobrego Samarytanina i dla samej Caritas okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim ofiarodawcom.
W roku 25-lecia Caritas w Polsce, będącego Rokiem Caritas, Tydzień Miłosierdzia przeżywany jest w sposób szczególny. Niektóre Caritas diecezjalne w tym czasie obchodzą swoje patronalne jubileusze.

Co roku w Tygodniu Miłosierdzia w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach ma miejsce ogólnopolskie spotkanie wolontariuszy Caritas w Polsce. W tym roku spotkanie to odbędzie się 18 kwietnia. Uroczystą Mszę świętą odprawi kard. Stanisław Dziwisz, w koncelebrze udział wezmą dyrektorzy Caritas diecezjalnych w Polsce i Caritas Polska. Po mszy odbędzie się spotkanie wolontariuszy połączone z koncertem, świadectwami wolontariuszy i integracją.

Kondycja ekonomiczno-społeczna rodzin w Polsce jest zróżnicowana. Niewątpliwie istnieje sporo rodzin dobrze sytuowanych oraz średnio zamożnych. Największą grupę stanowią rodziny, które zaspokajają swoje podstawowe potrzeby na zadowalającym poziomie i nie cierpią biedy.

Jak jednak wskazuje raport Głównego Urzędu Statystycznego „Warunki życia rodzin w Polsce” z 2014 r., w naszym kraju są również rodziny, które cierpią biedę i nie są w stanie zabezpieczyć podstawowych potrzeb swoim członkom, co szczególnie boleśnie odczuwają dzieci. Rodziny te, bez względu na przyczyny swego ubóstwa, stanowią duże wyzwanie dla służb socjalnych państwa, ale także dla instytucji charytatywnych Kościoła, który obok potrzeb materialnych, psychicznych i społecznych stara się dostrzegać i wychodzić naprzeciw także potrzebom duchowym członków tych rodzin
— podkreśla ks. Przygoda.

Duchowny zaznacza, że Kościół w Polsce podejmuje kompleksowe działania w dialogu z władzami rządowymi i samorządowymi, mającymi na celu dobro małżonków i rodzin.

Szczególną rolę w tym zakresie spełnia na szczeblu krajowym Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, a w diecezjach wydziały duszpasterstwa rodzin i diecezjalni duszpasterze rodzin. Bezcenną, chociaż niekiedy niedocenianą należycie pomoc świadczą rodzinom w sytuacjach trudnych parafialne i specjalistyczne poradnie rodzinne oraz telefony zaufania. Do najczęściej realizowanych form pomocy charytatywnej ubogim dzieciom w polskich parafiach należą: bezpłatne kolonie, paczki żywnościowe, wykupienie obiadów w stołówce szkolnej oraz bezpłatny wypoczynek w okresie wakacji i ferii. Znaczącym wsparciem dla dzieci jest także program świetlic środowiskowych – tworzonych przez zakony, Caritas diecezjalne, a także parafie i stowarzyszenia.

Posługa charytatywna Kościoła na rzecz rodzin polega m.in. na promocji życia oraz wspieraniu ubogich rodziców spodziewających się dziecka. Przejawem zorganizowanej działalności opiekuńczej Kościoła w Polsce, mającej na celu ochronę macierzyństwa i rodziny, są domy samotnej matki, domy dla matek z dziećmi oraz domy dziecka.
Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych.

Od 2013 r. Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w polskim Kościele w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i trwa przez kolejne dni. Wcześniej obchodzony był on w pierwszym tygodniu października. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczęła się 23 lutego 1937 r., kiedy podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. (http://wpolityce.pl/kosciol/240592-caritas-dla-rodziny-rozpoczal-sie-71-tydzien-milosierdzia)