„Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”,

Umowa Nr PS-VII.946.7.3.2023.B z dnia 27.09.2023r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 sierpnia do 31 grudnia 2023r. prowadzi Jadłodajnię dla osób bezdomnych przy ul. Zamkowej 17, która czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 11.30 – 13.00.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie