Posiłki dla osób bezdomnych

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym” na 2023r.

Umowa nr DZ i SS 49/A/2023 z dnia 20.10.2023r.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasta Elbląg