80 TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA

Druga niedziela po Wielkanocy to Niedziela Miłosierdzia Bożego, która jest również świętem patronalnym Caritas i otwiera 80. Tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji zostały przygotowane przez zespół Caritas Polska specjalne rozważania na Tydzień Miłosierdzia.

Kto chce ofiarować miłość, sam musi ją otrzymać w darze.
Benedykt XVI

https://archidiecezja.fra1.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/04/80_Tydzien-Milosierdzia_2024-3.pdf