Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne – „Porady indywidualne dla osób i rodzin współuzależnionych”

W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 kwietnia do 29 czerwca 2024r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 15.00 – 17.00, telefon 668 541 102. W poradni pracują specjaliści: pedagog, psycholog, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie i psychotraumatolog.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg