Podaruj 1% dla CDE OPP

Drodzy Darczyńcy!

Caritas Diecezji Elbląskiej koordynuje wieloraką działalność charytatywną w naszej diecezji. Dzięki ludziom wrażliwego serca możliwe są: Diecezjalny Dzień Dziecka, Przedstawienie z okazji św. Mikołaja, kolonie letnie dla dzieci, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Wigilia i Śniadanie Wielkanocne dla bezdomnych, rozwijanie pracy Parafialnych Zespołów Caritas (PZC), Szkolnych Kół Caritas (SKC), rozprowadzanie żywności w ramach unijnego programu PEAD, spotkania formacyjno-informacyjne dla wolontariuszy PZC: działania Poradni Rodzinnej, Punktu informacyjnego o kultach i sektach, prowadzenie (przy ścisłej współpracy z miastem Elbląg) jadłodalni dla ubogich, pomoc doraźna (żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej), wspieranie misji, użyczanie sprzętu rehabilitacyjnego, działanie Grupy SM (stwardnienie rozsiane) “Victoria”, Centrum Wolontariatu i Klubu Seniora.

Kto może przekazać 1% na Organizację Pożytku Publicznego ?

1% przekazują za dany rok podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku oraz ryczałtowcy.

Komu 1% – organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź.zm).

Kiedy ? – PIT-28 nie później niż 31 stycznia, pozostałe do 30 kwietnia.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas?

W zeznaniach rocznych za podatek dochodowy:
PIT-28, PIT36, PIT-36L, PIT 37, czy PIT-38 należy podać jako Organizację Pożytku Publicznego.

numer KRS: 0000271874 i wysokość kwoty do przekazania.

Przekazując 1% swojego podatku dochodowego możecie Państwo wesprzeć dzieła prowadzone przez CARITAS Diecezji Elbląskiej OPP
KRS 0000271874

nr. konta: 82 8309 0000 0063 6565 2000 0020

Caritas Diecezji Elbląskiej OPP
ul. Zamkowa 17, 82-300 Elbląg
tel/fax: 55 232 66 09, tel. 55 618 18 61

To dzięki Wam możemy pomagać.
Bóg Zapłać!

1% to dziś już symbol – symbol wielkich możliwości.

Dowiedz się więcej:

– Warunki przekazania 1%

– Idea 1%

– Emeryci i renciści a 1%

– Wpłaty bezpośrednie

baner_czerwony