Seniora Victoria działa

Od 10 grudnia 2014 na ulicy Wiejskiej 5 otworzyliśmy nową placówkę -Jednostkę Działalności Gospodarczej
Caritas Diecezji Elbląskiej pn. “Seniora Victoria”. Obiekt pięknie wykończony poświęcił biskup elbląski ks. Jacek Jezierski.
Seniora Victoria prowadzi dwojaką działalność: zajęcia tutaj ma KLUB SENIORA oraz w placówce  rehabilitacyjnej można podleczyć swoje nadszarpnięte zdrowie w bardzo milej atmosferze. Do pomocy są – pracownik socjalny, rehabilitant i fizjoterapeuta.

Klub Seniora działa w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom starszym, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej takie jak:
– Pobudzenie społecznej aktywności i inspirowanie  działań samopomocowych.
– Udzielanie informacji, pomoc z korzystania służby zdrowia.
– Organizacja zajęć kulturalnych i towarzyskich.
– Dbałość o utrzymanie sprawności psychofizycznej i kółek zainteresowań.
– Troska o stworzenie miłej atmosfery, aby osoby starsze mogły poczuć się jak w domu.
Proponujemy rozwój zainteresowań, zajęcia grupowe, zajęcia plastyczne, manualne z wykorzystaniem różnych technik, uroczystości i spotkania z ciekawymi ludźmi.

Klub Seniora proponuje:
1. Warsztaty artystyczne:
a/ decapage,
b/ wyszywanie,
c/ wykonywanie ozdób.
2. Spotkania z kulturą i sztuką:
a/ odwiedziny (teatr, muzeum, instytucje),
b/ spotkania (okolicznościowe, ciekawi ludzie,
pasjonaci),
c/ klub dobrej książki.
3. Aktywizacja:
a/ wycieczki w plener,
b/ nauka asertywności,
c/ gry i zabawy,
d/ profilaktyka zdrowego życia.

Elbląg, ul. Wiejska 5, tel. kom. 662257241

IMG_9937_mn

Seniora Victoria to także rehabilitacja nadszarpniętego zdrowia.

Można tu skorzystać z:

a/ masażu ręcznego poszczególnych partii
i całego ciała,
b/ lasera,
c/ gimnastyki ogólno-usprawniającej
– indywidualnej
– grupowej
Ćwiczeń przy pomocy: piłek dużych i małych,
taśm, drabinek, roweru, koła, lasek itp.
Zapewniamy miłą i ciepłą atmosferę.

Zapisy codziennie od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 15:00.

więcej informacji

Caritas_A6_net

plakat_A4_net