Wsparcie Caritas dla rodzin z problemem alkoholowym

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin – „Prowadzenie działań jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin” w ramach zadań z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2016.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 2 maja do 31 grudnia 2016r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17 (z przerwą wakacyjną VII i VIII). Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 i przy ul. Wiejskiej 5 we wtorek i czwartek w godzinach 17.00 – 20.30. W poradni pracują specjaliści: psycholog – psychoterapeuta, pedagog, mediator – negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, doradca ds. rodziny, konsultant ds. rodziny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.

Ks. Wojciech Borowski

Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej