Nagroda prezydenta Elbląga dla CDE

Caritas Diecezji Elbląskiej otrzymał nagrodę prezydenta Elbląga za 2016 rok w kategorii “Opieka społeczna”.

Caritas Diecezji Elbląskiej powołany został dekretem biskupa elbląskiego 26 października 1992 r., jako duszpasterska instytucja charytatywna diecezji elbląskiej, wchodząca w skład ogólnopolskiej organizacji Caritas Polska.
Głównym celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna w celu realizacji potrzeb duchowych i materialnych człowieka, mająca na uwadze godność każdej osoby bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonanie.
Od 1 stycznia 2005 r. dyrektorem Caritas Diecezji Elbląskiej, jest ks. Wojciech Borowski, który powołany został na tę funkcję dekretem ówczesnego biskupa elbląskiego.

Caritas Diecezji Elbląskiej ofiarnie działa na rzecz dzieci, młodzieży, rodzin i osób potrzebujących wsparcia i pomocy – wychodząc naprzeciw faktycznym potrzebom społeczności lokalnej. Siłą organizacji jest bogate doświadczenie, praca oparta na wolontariacie, otwartość na współpracę z innymi instytucjami, w tym organami administracji samorządowej i bezpośredni wgląd w konkretne potrzeby
i problemy różnych grup społecznych. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają organizacji stwarzać rozwiązania odpowiadające rzeczywistym potrzebom mieszkańców Elbląga i regionu,
mając na uwadze jednostkę, jak i konkretne grupy odbiorców.

Najistotniejsze działania prowadzone przez Caritas Diecezji Elbląskiej:
– Parafialne Zespoły Caritas PZC – obecnie pracuje 80 PZC, organizują m.in. akcje Dni Chorego, Dzień Dziecka, Św. Mikołaja, zbiórka żywności, odzieży, środków czystości, dystrybucja zebranych artykułów, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, Jałmużna Wielkopostna (skarbonki), Świece Wielkanocne;
– Jadłodajnia – powstała w 2006 r. Dzięki dotacji z Urzędu Gminy Miasto Elbląg i udziałowi własnemu wydaje posiłki osobom bezdomnym z problemem alkoholowym i potrzebującym w ilości około 100 dziennie w miesiącach styczeń, luty, marzec. Organizuje też Śniadanie Wielkanocne i Kolację Wigilijną.
– Poradnia Rodzinna – powstała w 2005 roku. Dzięki zaangażowaniu osób pracujących w niej częściowo woluntarystycznie i dotacjom pozyskanym z Urzędu Gminy Miasto Elbląg świadczy pomoc rodzinom i osobom indywidualnym z problemem alkoholowym, bądź współuzależnionych.
– Poradnia rehabilitacyjna Seniora Victoria – powstała 10.12.2014 roku. Można w niej skorzystać z : masażu ręcznego, lasera, gimnastyki usprawniającej. Dodatkowo w roku 2015 wyposażono placówkę w: sprzęt do magnetoterapii, elektroterapii i terapii ultradźwiękami.
– Klub Seniora – powstał w 2009 r. Organizuje spotkania dla seniorów, zaprasza ciekawych ludzi, organizuje warsztaty kulinarne, muzyczne, artystyczne.
– Kolonie letnie – co roku organizuje kolonie dla dzieci w Ośrodku CDE w Mikoszewie dla ok. 400 dzieci.
– Św. Mikołaj – co roku organizuje paczki dla dzieci z ubogich rodzin w ilości 1100 paczek i przedstawienie w Teatrze im. A. Sewruka.

Caritas Diecezji Elbląskiej swoją działalnością na trwale wpisał się w krajobraz oddziaływań pro społecznych w naszym mieście. Wrósł on w życie Elbląga zarówno dzięki wielkim przedsięwzięciom i akcjom pomocy świadczonym dla pojedynczych ludzi.