Zmarł ksiądz prafat Bronisław Trzciński, wieloletni dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej oraz proboszcz parafii bł. Doroty w Elblągu. Miał 74 lat.

Ksiądz prałat kanonik Bronisław Trzciński urodził się 10 lipca 1942 roku w Dąbrowie. Święcenia kapłańskie przyjął 18 czerwca 1967 roku w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii w Białej Piskiej (1967-1971) oraz w parafii św. Mikołaja w Elblągu (1971-1981). Od roku 1981 objął probostwo parafii bł. Doroty w Elblągu (1981-2008), gdzie pracował i pełnił posługę kapłańską do śmierci jako rezydent. Zmarł 11 maja 2017 roku.

W latach 1992-2005 ks. prałat pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza policji, a w latach 1994-2006 był dziekanem dekanatu Elbląg-Południe. W latach 1992-2004 ks. Bronisław Trzciński był także dyrektorem Caritas Diecezji Elbląskiej. To jemu Elbląg zawdzięcza piękny zabytkowy szachulcowy kościół bł. Doroty, zbudowany w latach 1705-1759, który został przeniesiony z miejscowości Kaczynos (niem. Katznase, ok. 9 km od Malborka) oraz zabytkowy budynek plebanii uratowany i przeniesiony z Królewa.

Msza św. pożegnalna odbędzie się w poniedziałek (15 maja) o godz. 18.00 w kościele bł. Doroty przy ul. Rawskiej 16 A.

Msza św. żałobna rozpocznie się w kościele bł. Doroty we wtorek (16 maja) o godz. 11, po której odbędzie się pogrzeb na cmentarzu Dębica.