Realizacje Caritas Diecezji Elbląskiej

1. Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z problemem alkoholowym, innymi uzależnieniami i ich rodzin w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 12 maja do 31 grudnia 2017r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17.

Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII).
W poradni pracują specjaliści: psycholog-psychoterapeuta, pedagog, mediator-negocjator rodzinny, etyk, duszpasterz, doradca ds. rodziny, familiolog, konsultant rodzinny, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.

2. Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych oraz pomoc w spełnianiu marzeń”.

W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej prowadzi Klub Seniora.

Spotkania odbywają się w poniedziałki i czwartki przy ul. Zamkowej 17.
Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie