Wielkopostne akcje Caritas

Caritas Diecezji Elbląskiej jak każdego roku, tak i tym razem włączył się w ogólnopolską akcję „Skarbonka jałmużny wielkopostnej” rozprowadzając w Diecezji Elbląskiej 20 tysięcy sztuk takich skarbonek. Całość zebranych ofiar przeznaczona będzie do dyspozycji Parafialnych Zespołów Caritas, zespołów charytatywnych i Szkolnych Kół Caritas.

Przez parafie Diecezji Elbląskiej są rozprowadzane ozdobne świąteczne świece z motywem Baranka wielkanocnego i Jezusa zmartwychwstałego, w liczbie 3.000 sztuk.

Światełka odblaskowe w liczbie 500 sztuk trafi do dzieci z terenów wiejskich Diecezji Elbląskiej. Jesienią rozdano już 1000 takich światełek. To kolejny rok tej akcji mającej na celu podniesienie bezpieczeństwa dzieci na drogach.

16 i 17 marca wolontariusze Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas wspólnie z Bankiem Żywności zbierają produkty takie jak m.in. cukier, mąka, olej, słodycze dla potrzebujących na wielkanocny stół.