Centrum Wolontariatu i Szkolne Koła Caritas Diecezji Elbląskiej

Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych na Facebooku Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Elbląskiej: https://www.facebook.com/CentrumWolontariatuCDE/

i Szkolnych Kół Caritas: https://skc.elblag.pl/

Przypominamy jak można zaangażować  się w działalność wolontariatu w strukturach szkolnych kół.

Podstawowym warunkiem powstania Koła jest wola jego założenia przez grupę uczniów szkoły reprezentowanych przez opiekuna (nauczyciela zatrudnionego w szkole). Do powstania Koła potrzebne jest współdziałanie dyrektora szkoły oraz dyrektora Caritas diecezji. Przychylając się do wniosku grupy uczniów o założenie Koła dyrektor szkoły kieruje do dyrektora Caritas diecezji wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego zasad działania Koła w szkole. Koło powstaje z chwilą podpisania tego porozumienia przez dyrektora Caritas diecezji i dyrektora szkoły. Kopia porozumienia wraz ze stosowną informacją zostaje przesłana lokalnemu proboszczowi. Wniosek o zawarcie porozumienia dotyczącego utworzenia i zasad działania Szkolnego Koła Caritas w szkole, tekst tego porozumienia oraz regulamin Szkolnych Kół Caritas w diecezji elbląskiej można pobrać ze strony internetowej SKC w zakładce dokumenty. W razie problemu lub pytań skontaktuj się z nami.