Dar Juniora dla Seniora”

Solidarność międzypokoleniowa przyświeca tegorocznej akcji Caritas „Jałmużna Wielkopostna”, która wystartowała w Środę Popielcową pod hasłem „Dar Juniora dla Seniora”. Do akcji włączają się szkoły i parafie na terenie całego kraju. Datki uzbierane w papierowych skarbonkach przez dzieci i młodzież trafią do osób starszych i chorych.

„Jałmużna Wielkopostna” to mała ofiara, która przybiera formę dobrowolnej rezygnacji z przyjemności materialnej lub poświęcenia czasu na wysłuchanie, wsparcie i zrozumienie drugiej osoby. Zebrane w skarbonkach środki zostaną wykorzystane przez Parafialne Zespoły Caritas i Szkolne Koła Caritas na zaspokojenie potrzeb seniorów w formie pomocy medycznej, żywności i odzieży.

– Poprzez Jałmużnę Wielkopostną chcemy zwrócić uwagę dzieci, młodzieży na osoby starsze , które żyją tuż obok nas i których w natłoku codziennych spraw często nie zauważamy – powiedział ks. Krzysztof Sroka, zastępca dyrektora Caritas Polska – Akcja ta ma na celu budowanie postawy solidarności międzypokoleniowej. Dawanie jałmużny może się wydawać rzeczą prostą, ale musimy uważać, aby nie ogołocić tego gestu z jego istoty – poświęcenia dla drugiej osoby.

Podczas konferencji inauguracyjnej akcji Caritas odbyła się moderowana dyskusja międzypokoleniowa, w której dzieci i seniorzy przedstawili swoje spostrzeżenia na temat wzajemnych relacji i idei pomagania.

Jak przyłączyć się do Jałmużny Wielkopostnej?

Pod koniec Wielkiego Postu, w Niedzielę Palmową, zbieramy wypełnione Skarbonki i za zgromadzone oszczędności przynosimy im pomoc w postaci żywności i ubrań.

https://caritas.pl/blog/2019/03/06/rusza-jalmuzna-wielkopostna-2019/

Zobacz reportaż: