Życzenia na Boże Narodzenie

Święty Stanisław Papczyński powiedział kiedyś:

Śpiesz do Betlejem, to jest do Domu Chleba, do Bożego ołtarza,

bo tam właśnie jest Chleb Żywy, który dla ciebie zstąpił z nieba.

Wszystkim współpracownikom Caritas Diecezji Elbląskiej i wolontariuszom

pragnę podziękować za Waszą pomoc, za współpracę, za ofiarność, modlitwy.

Dzięki Waszej pomocy możemy wyżywić potrzebujących,

możemy także dać nadzieję samotnym znajdującym się w trudnej sytuacji.

Niech przychodzący Chrystus otacza Was swoją opieką, niech będzie światłem na dalsze dni Waszego życia.

 

ks. Wojciech Borowski