Jadłodalnia i Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym i zagrożonych bezdomnością

 

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

„Posiłki dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020r.”

Umowa nr DZ i SS 1/A/2020 z dnia 10.01.2020r.

Caritas Diecezji Elbląskiej od 1 stycznia 2020 roku wydaje gorące posiłki osobom dorosłym, bezdomnym z problemem alkoholowym z miasta Elbląg. Wydawanie posiłków odbywa się przez 6 dni w tygodniu w okresie 01.01 – 31.03.2020r. i 01.11 – 31.12.2020r. w Jadłodajni funkcjonującej przy ulicy Zamkowej 17 w godzinach 11.30 – 13.30 (poniedziałek – piątek) i w sobotę 11.30 – 13.00, a na niedziele i święta wydawany jest suchy prowiant.

Organizowane jest też Śniadanie Wielkanocne i Wigilia Świąt Bożego Narodzenia dla osób korzystających z Jadłodajni.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg.

 

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Jadłodajnia dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością”  Umowa nr PS-I.947.7.1.2019.B z dnia 04.11.2019r.

W ramach projektu zostanie zakupiony i wydany: suchy prowiant, odzież, obuwie, środki czystości i higieny osobistej  dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Zostanie również  przeprowadzony niezbędny remont kuchni i magazynu przy Jadłodajni.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.