Emeryci i renciści a 1%

Emeryci i renciści a 1%

Emeryci i renciści, którzy otrzymują PIT roczny z ZUS, nie mają obowiązku składać dodatkowego rozliczenia rocznego. Emeryt lub rencista który chce przekazać 1% musi do 30.04.2016 r. złożyć w Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe na druku PIT-37, w którym wykazuje dochody z renty lub emerytury zgodnie z przesłanym z ZUS PIT 40A/11A oraz wypełnić część I druku, co oznacza złożenie wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) podając w zeznaniu:

nazwę OPP – Caritas Diecezji Elbląskiej OPP

  • w poz. 123 – numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS KRS 0000271874
  • w poz. 124 – 1% kwoty wykazanej w poz. 118 „podatek należny” zaokrąglony do pełnych dziesiątek groszy w dół.