Ogłoszenia

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: 1/ Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, jako wsparcia psychologicznego, pedagogicznego oraz edukacji dla osób z [...]