„Wspieranie programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dotkniętej chorobą alkoholową”

pomoc psychologa

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
„Wspieranie programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, dotkniętej chorobą alkoholową”


Prowadzimy Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII).


W ramach zadania w terminie 01.04-31.12.2021r. będą prowadzone dwie grupy: DDA jako profilaktyka uzależnień, poprowadzi psycholog-psychoterapeuta i terapeuta uzależnień oraz warsztaty ART poprowadzi pedagog-terapeuta i doradca ds. rodziny.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie