“Aktywny senior” i Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
Aktywizacja i przeciwdziałanie marginalizacji osób starszych – „Aktywny senior”
Klub Seniora przy Caritas Diecezji Elbląskiej działa przez cały rok i podejmuje działania zmierzające do poprawy jakości życia seniorów poprzez umożliwienie rozwoju zainteresowań, organizację zajęć edukacyjno – kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscu zamieszkania.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w terminie 01.05-31.12.2021r.

25 lipca obchodziliśmy po raz pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

To papież Franciszek ustanowił w kościele Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych by przypomnieć i docenić ich niezastąpioną rolę. Chodzi nie tylko o ich obecność w kościele, ale także w rodzinach i lokalnych społecznościach.

Z tej okazji Papież napisał specjalne orędzie, które można przeczytać pod linkiem:

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/Anziani/KitPastorale/POLSKI/POL_MESSAGGIO_A4.pdf