Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:
Kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w tym dotkniętych dysfunkcją i kryzysem – „Prowadzenie działań kompleksowego, specjalistycznego i psychologicznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem oraz ofiar przemocy”
Caritas Diecezji Elbląskiej od 01 maja do 31 grudnia 2021r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17.

Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII). W poradni pracują specjaliści: mediator-negocjator rodzinny, pedagog, konsultant rodzinny, psycholog, etyk, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie, duszpasterz, familiolog, doradca ds. rodziny, psychotraumatolog.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie