Punkt konsultacyjno – informacyjny w CDE

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego, jako wsparcia psychologiczno- pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin”

W ramach zadania Caritas Diecezji Elbląskiej od 18 lutego do 31 grudnia 2022r. prowadzi Poradnię Rodzinną przy ul. Zamkowej 17. Poradnia czynna jest w środy w godzinach 16.00 – 18.00 (przerwa wakacyjna VII i VIII), telefon 668 541 102.

W poradni pracują specjaliści: pedagog, psycholog-psychoterapeuta, specjalista od przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapeuta uzależnień, psychotraumatolog.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Urzędu Gminy Miasto Elbląg