Posiłki dla bezdomnych w Caritas Diecezji Elbląskiej

Caritas Diecezji Elbląskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem:

Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym” na 2024r.

Umowa nr DZ i SS 66/A/2023 z dnia 22.12.2023r.

Zadanie realizowane jest przy współudziale finansowym Gminy Miasto Elbląg