Warsztaty dla Seniorów

Kontynuując i realizując program Klubu Seniora poszerzono wiedzę i zdobyto nowe umiejętności przydatne w aktywnym życiu seniora. Realizacja poszczególnych działań wpłynęła na złagodzenie i zwolnienie starzenia się seniorów i w efekcie poprawę wizerunku seniora. Otoczenie ludzi starszych należytą opieką i szczerym zainteresowaniem oraz stały kontakt z drugim człowiekiem, a szczególnie z rówieśnikiem zmniejsza ich poczucie nieużyteczności. Ludzie starsi, emeryci i renciści we wspólnym działaniu i odpoczynku odnajdują zadowolenie i radość życia, zapominając o samotności i codziennych problemach. Seniorzy uczestniczyli w:

1.Warsztatach dziewiarskich, krawieckich, rękodzielniczych, kulinarnych;

2.Warsztatach artystycznych z florystyki;

3.Wspólne wyjście do kina, teatru, czy muzeum;

4.Spotkaniach okolicznościowych;

5.Warsztatach manualnych, praca z gliną, praca z kartonem;

6.Wyjazdowych warsztatach zielarskich i garncarskich w Sąpach k. Młynar;

rbt
rbt